L. Ron Hubbard

Existujú len dva testy dobre prežitého života, ako raz poznamenal L. Ron Hubbard: „Dosiahol človek to, čo zamýšľal? A boli ľudia radi, že žil?” Ako svedectvo k prvému testu je tu celý súbor jeho životného diela, ktorý zahŕňa viac než 5 000 písomných dokumentov a 3 000 prednášok o Dianetike a Scientológii, zaznamenaných na magnetofónových páskach.

Dôkazom pre to druhé sú stovky miliónov tých ľudí, ktorých životy sa preukázateľne zlepšili, pretože on žil. Sú to generácie študentov, ktorí vďaka objavom L. Rona Hubbarda v oblasti vzdelávania vedia teraz čítať. Sú to milióny mužov a žien oslobodených od zneužívania drog vďaka objavom L. Rona Hubbarda v oblasti drogovej rehabilitácie. Sú to milióny ľudí, ktorí boli ovplyvnení jeho nereligióznym morálnym kódexom a je to mnoho miliónov ďalších, ktorí jeho dielo považujú za duchovný základ svojich životov.

PURIFIKAČNÝ PROGRAM

Hoci L. Ron Hubbard dávno rozpoznal aké ľudské utrpenie drogy spôsobujú, bola to tzv. psychedelická revolúcia šesťdesiatych rokov 20. storočia, ktorá bola hybnou silou pre jeho intenzívny výskum na poli drogovej rehabilitácie. Jeho uvažovanie bolo jednoduché—nikto sa nemôže stať duchovne slobodným ak je pripútaný k chemickým látkam. Nielenže je ohrozené zdravie užívateľa drogy, ale tiež jeho schopnosť učiť sa, jeho postoje, osobnosť a celková mentálna ostrosť.

l-ron-hubbard-humanista

Okrem toho, ako pán Hubbard ďaĺej objavil, pouličné drogy neboli jedinými škodlivými látkami, ktoré sa ukladali v tukových tkanivách. V skutočnosti prakticky každý druh drog, chemické jedy, konzervačné prostriedky, pesticídy a priemyselné odpady, ktoré pravidelne prijímame, sa môžu v tkanivách ukladať a škodiť nám.

Tento objav – a L. Ron Hubbard bol nesporne prvý, kto to rozpoznal – mal ďalekosiahle dôsledky. Vezmime si napríklad, že nasledujúca správa Agentúry na ochranu životného prostredia pripúšťa, že priemerný človek vo svojom tele uchováva viac ako sedemsto potenciálne nebezpečných látok. Čo to všetko znamená, pokiaľ ide o zlé zdravie a skrátený život, to Agentúra na ochranu životného prostredia povedať nedokáže. Jedno je viac ako jasné ako z originálneho Hubbardovho výskumu, tak zo sekundárnych lekárskych štúdií: Tieto toxické látky robia veľa pre to, aby znížili našu schopnosť jednať, myslieť a vnímať.

Škoda je páchaná týmto spôsobom: Vzhľadom k tomu, že telo je v podstate komunikačný systém, kde mozog pôsobí ako centrála na prevedenie myšlienok na činnosť, môžu byť biochemické látky ničivé – v skutočnosti narušujú normálny vzorec myslenia. Netreba hovoriť, že tieto chemické látky robia veľa pre to, aby spomalili našu schopnosť učenia, našu pamäť a všetko ostatné, čo je potrebné pre našu duševnú pohodu.

purif-materialy

Materiály popisujúce Purifikačný program L. Ron Hubbarda zahŕňajú: knihu Čisté telo, čistá myseľ, ilustrovaného sprievodcu a technické materiály pre supervízorovanie programu.

Ako odpoveď na to, čo by mohlo byť právoplatne nazvané biochemickou krízou, vyvinul pán Hubbard kompletný program. Najúplnejšie je vysvetlený v knihe Čisté telo, čistá myseľ a využíva presný režim cvičenia, sauny a výživových doplnkov spolu s lekárskym dohľadom. Tento následne dostal názov Purifikačný program a je mienený výlučne na detoxikáciu, skutočné odstránenie drogových zvyškov z tukových tkanív.

Podľa viacerých štúdií je Purifikačný program vyvinutý výlučne na zbavenie sa drogových zvyškov z tukových tkanív. V skutočnosti, keď bola v roku 1973 u obyvateľov Michiganu zistená otrava proti-požiarnymi látkami tak jedine Purifikačný program bol schopný znížiť úroveň toxicity. Podobne bol  nápomocný pri katastrofe 9/11 v New Yorku, kedy záchranný personál a požiarnici boli podrobení tomuto programu a opisujú ho doslova ako “život-zachraňujúci”.

purif-graph-temp

Výskumné centrum pre onemocnenia a chronické bolesti v nedávnej štúdii o Purifikačnom programe zistil, že zvyškové chemikálie v tele sú definitívne eliminované, potvrdzujúc zistenia pána Hubbarda.

“L. Ron Hubbard ako objaviteľ tohto saunového potiaceho programu zistil, že zvyšky/metabolity ostávajú v tukových tkanivách tela počas dlhodobého obdobia. Som užasnutý presnosťou jeho zistení. Grafy a ďalšie správy potvrdzujú, to čo sme tušili už určitú dobu, že drogy a toxíny sa počas tohto programu skutočne dostávajú von z tela.”

—Forest Tennant, M.D., Dr. P.H., Výkonný riaditeľ, Research Center for Dependency Disorders and Chronic Pain

Konečný výsledok je viac než pôsobivý. Lekári sa predtým zaoberali iba symptómami toxického naakumulovania—vrátane vyčerpania, výpadkov pamäte a nevoľnosti—teraz sa môžu zaoberať prvotným zdrojom problému. Ako dôsledok tohto, mnohí, ktorí ukončili program hlásia nielen zlepšené vnímanie, ale tiež uvádzajú, že sú všeobecne šťastnejší, energickejší, mentálne čulejší a celkovo v lepšej kondícii. Preto sa dá ako dôsledok správ dramaticky zlepšených osobných vzťahov opísať ako:

“…časť šťastia, časť úprimnosti a časť lásky láskavosti, s ktorou bol vytvorený.”