Vyhlásenie zodpovednosti

Purifikačný program® nemôže byť navrhovaný ako lekárske ošetrenie alebo liečenie. Nie je dodávaný ako fyzické alebo medicínske liečenie ani sa tak nenazýva. Na programe sa neužívajú žiadne liečivá ani lieky. V súvislosti s Purifikačným programom sa nedávajú žiadne odporúčania od lekára.

Žiadny jedinec by nemal podstupovať Purifikačný program alebo ktorúkoľvek jeho časť bez predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu od licencovaného praktického lekára. Autor nezaručuje žiadne záruky alebo tvrdenia týkajúce sa účinnosti Purifikačného programu.

ziskajte-knihu-ciste-telo-cista-mysel