Informácie o autorských právach

Všetky materiály použité na tejto stránke sú chránené autorskými zákonmi a medzinárodnými autorskými reguláciami. Tento materiál bol umiestnený na túto stránku autoritou vlastníka ochrannej známky pre jediný účel, ktorým je ich zverejnenie pre používateľov tejto stránky. Používatelia nie sú oprávnení sťahovať alebo prenášať tieto materiály elektronicky alebo ich inak reprodukovať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, či už elektronickými alebo mechanickými vrátane uchovávania, nahrávania, tlače alebo fotokopírovania.

© 1996-2017 BRIDGE PUBLICATIONS, INC. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.RESERVED.

Poďakovanie patrí L. Ron Hubbard Library za povolenie reprodukcie výberu z chránených diel L. Ron Hubbarda.

FOTOGRAFIE L. RON HUBBARDA
© 1953, 1958, 1979, 1991, 1996 L. RON HUBBARD LIBRARY. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Informácie o ochranných známkach

Ochranné známky:

Nasledovné sú ochranné známky vlastnené Religious Technology Center, Los Angeles, California v USA. Na tieto známky má licenciu pre používanie Church of Scientology International a jej pridružené organizácie zaregistrované v mnohých krajinách sveta.

ABILITY magazine, ADVANCE! magazine, ARC STRAIGHTWIRE, BOOK ONE, CAUSE magazine, CELEBRITY magazine, CLASS IV AUDITOR symbol, CLASS V AUDITOR symbol, CLASS V GRADUATE AUDITOR symbol, CLASS VIII AUDITOR symbol, CLEARING COURSE, CLEARSOUND logo, CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL symbol, DIANETICS, DIANETICS symbol, DIANETICS symbol in a circle, DIVISION 6 symbol, CAUSE RESURGENCE RUNDOWN, CAUSE RESURGENCE RUNDOWN symbol, CLEARSOUND, E-METER, EXPANDED GRADE 0 – COMMUNICATIONS RELEASE, EXPANDED GRADE I – PROBLEMS RELEASE, EXPANDED GRADE II – RELIEF RELEASE, EXPANDED GRADE III – FREEDOM RELEASE, EXPANDED GRADE IV – ABILITY RELEASE, FALSE PURPOSE RUNDOWN, FLAG, FREEDOM magazine, FREEWINDS, FREEWINDS logo, FSO symbol, NEW FSO CORPORATE symbol, FLAG symbol with FLAG, FREEWINDS logo, FSSO symbol, GRADE I: PROBLEMS RELEASE, GRADE II: RELIEF RELEASE, GRADE III: FREEDOM RELEASE, GRADE IV: ABILITY RELEASE, GOLDEN AGE OF KNOWLEDGE logo, GOLDEN ERA PRODUCTIONS, GOLDEN ERA PRODUCTIONS symbol, HAPPINESS RUNDOWN, HUBBARD, IDEAL ORGANIZATIONS logo, I HELP symbol, HAT IN LIFE symbol, INCOMM, INCOMM symbol, KEY TO LIFE, KEY TO LIFE symbol, Ls symbol, L10 RUNDOWN, L11 NEW LIFE RUNDOWN, L12 FLAG OT EXECUTIVE RUNDOWN, LRH, LRH device, LRH microphone, L. RON HUBBARD, L. RON HUBBARD signature, HUBBARD LIFE ORIENTATION, MARK ULTRA VIII, MARK ULTRA VIII symbol, MANOR HOTEL logo, METHOD 1, NED, NEW ERA, NEW ERA DIANETICS, NEW LIFE RUNDOWN, NOTs, OCA, OXFORD CAPACITY ANALYSIS, OT, OT symbol, OT symbol in wreath, POWER, POWER PLUS, POWER pin, PURIFICATION, PURIFICATION PROGRAM, PURIFICATION RUNDOWN, RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, RELEASE PIN, RON signature, RTC corporate symbol, SAINT HILL, SCIENTOLOGIST, SCIENTOLOGY, SCIENTOLOGY cross (pointed), SCIENTOLOGY cross (rounded), SCIENTOLOGY LIFE IMPROVEMENT, SCIENTOLOGY symbol, SCIENTOLOGY TODAY magazine, SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL logo, SCIENTOLOGY VOLUNTEER MINISTER symbol, SCIENTOMETRIC, SEA ORG symbol, SHSBC symbol, SCIENTOLOGY VOLUNTEER MINISTER symbol, SOLO AUDITOR, SOLO AUDITOR symbol, SOLO NOTs symbol, SOURCE magazine, STANDARD TECH, STANDARD TECH symbol, STUDENT HAT, SUNSHINE RUNDOWN, SUPER POWER, SUPER POWER symbol, THE AUDITOR magazine, THE BRIDGE.

SCIENTOLÓG je označenie členstva v pridružených cirkvách a misiách Scientológie.

CESTA KU ŠŤASTIU a dizajn "Cesta & Slnko" sú ochranné známky vlastnené L. Ron Hubbard Library v USA a ďalších krajinách a sú používané s dovolením.